Jak postupujeme při realizaci hrubé stavby rodinného domu?

Příprava stavby

Snad nejdůležitějším krokem zdárného průběhu stavby je pečlivé naplánování postupných kroků podle projektové dokumentace.

Výkopové práce

Následně se práce přesouvá do terénu, nejdříve ze všeho se pracuje na úpravě terénu a přípravě pozemku pro stavbu.

Základové konstrukce

Bezprostředně poté následuje stavba základů domu, nejčastěji jsou takové základy betonovány.

Svislé konstrukce

Dalším krokem stavby je postavení obvodových a vnitřních nosných zdí domu, ať už cihlových nebo betonových.

Vodorovné konstrukce

Každé postavené patro domu je dokončeno stropem, a to monolitickým, panelovým nebo keramickým.

Střecha

Hrubá stavba se zakončí střechou, tvořenou nosnou, nejčastěji dřevěnou konstrukcí krovu, podbitím a střešní krytinou.

Inženýrské sítě

Tyto práce provází výstavbu téměř od samého počátku. Je nutno bezpodmínečně postupovat podle projektové dokumentace a vyjádření správců sítí.

Terénní úpravy

V této fázi výstavby je vhodné upravit okolní terén alespoň v hrubých rysech.
null

Příprava stavby

Na základě prováděcí projektové dokumentace a výkazu výměr zpracováváme cenovou kalkulaci.

null

Výkopové práce

V terénu je nejprve nutné provést terénní úpravy parcely a přesně vytyčit budoucí základy domu.

null
První patro rodinného domu

Základy domu musí být izolované proti pronikání vody, zárověň musí být vyřešeno odvádění dešťové vody.

null

Nosné stěny

V případě, kdy se jedná o betonovou stavbu, se betonuje do systémového stěnového bednění.

null

Bednící technika

V případě stavby rodinného domu se využije lehké stěnové bednění.

null

Dokončovací práce

Po vyhotovení hrubé stavby jsou práce předány odborníkům, kteří dům uvedou do finální podoby.

Odeslatsmazat